Wszystko zaczyna się od przedszkola

Misja

Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe. Zrobimy wszystko, żeby czuło się akceptowane i bezpieczne. Pomożemy mu poznać siebie i stać się samodzielnym i otwartym na świat. Każdego przedszkolaka wspieramy w rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku obudzić ciekawość świata i ludzi. Pomożemy mu stać się człowiekiem pełnym empatii i wrażliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli. Dziecko otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, które gotowe będzie szukać nowych, lepszych rozwiązań.

Wizja

1.Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne. Przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości. Akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji. Dążą do rozwiązania problemu, jednocześnie potrafiąc sobie poradzić z porażkami.

2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego okrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania.

4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielotorowy rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wspólnie tworzymy miejsce przyjazne dzieciom.

6. Nasze przedszkole jest kolorowe. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do wieku dzieci. Nasze place zabaw zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęcają do aktywności