Szanowni Państwo

Bardzo prosimy nie przyprowadzać dziecka do przedszkola w momencie, kiedy ktoś z was czeka na wynik testu.

KOCHANI RODZICE ❤️

W naszym przedszkolu organizowane będą warsztaty SZKOŁA DLA RODZICÓW prowadzone przez bardzo sympatyczne panie pedagożki. Zajęcia są bezpłatne i odbywać będą się co tydzień w poniedziałek o 16.30 (około 10 spotkań) z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie zachęcamy do skorzystania z tych spotkań.Pierwsze zajęcia już 21 września ❤️

Do piątku przyjmujemy zgłoszenia chętnych Rodziców ♥️ Liczba miejsc jest ograniczona.

Uwaga Rodzice 👪

Procedura organizacji opieki w przedszkolu 01.09.2020

Zebranie organizacyjne

Informujemy, że zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci, które od września rozpoczynają naukę w przedszkolu odbędzie się 31 sierpnia ( poniedziałek) o godz. 17.00.
WAŻNE!
Z obałości o Państwa i nasze bezpieczeństwo oraz w związku z panującą sytuacją i obowiązującym reżimem sanitarnym prosimy wszystkich o zasłonięcie ust i nosa w czasie zebrania, ubranie rękawiczek oraz zaopatrzenie się w swój długopis 😊 Będziecie Państwo kierowani przez pracownika do wyznaczonych sal. Prosimy o zachowanie odstępu i zrozumienie😊
Ps. Nie przyprowadzamy na zebranie dzieci ❤️

Przypominamy, że Rodzice, którzy chcą przyprowadzić dziecko do przedszkola od nowego tygodnia najpóźniej do piątku poprzedzającego do godziny 9.00 muszą to zgłosić (najlepiej telefonicznie 32 215 70 60, 601 195 148, 601 195 265) oraz pamiętać o pobraniu dokumentów ze strony przedszkola, które uzupełnione najeży przesłać mailowo na adres przedszkola prz_lig@o2.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się

Szanowni Rodzice ♥️

Nasze Przedszkolaki od września dzielnie się starały, pilnie pracowały i wiedzę zdobywały ♥️ Chociaż pandemia zaburzyła nasz rytm i pracę to jednak NAGRODA dzieciom się należy! Panie nauczycielki przygotowują dla przedszkolaków niespodzianki (pamiątkowe segregatory z pracami dzieci, dyplomy, książeczki od Rady Rodziców i itp. 😍).Chcemy ,żeby pomimo tej trudnej sytuacji zakończyć rok przedszkolny jak należy 🤗
Dodatkowo są do odebrania zamówione przez Państwa pamiątkowe TABLO (dotyczy dzieci , które opuszczają mury przedszkola i od września idą do szkoły) oraz zdjęcia (dotyczy Biedroneczek) .W związku z tym wychowawczynie poszczególnych grup będą w wyznaczone dni rozdawały przygotowane rzeczy. Dbając o wspólne bezpieczeństwo prosimy o zachowanie wszystkich zaleceń ( wchodzimy do przedsionka przedszkola w maseczce, dezynfekujemy ręce, zachowujemy odstęp 👍) Tak więc:

➡️GRUPA PSZCZÓŁKI i SÓWKI :
19.06.2020 (piątek) od godziny 13.00-15.00

➡️ GRUPA BIEDRONECZKI i MOTYLKI :22.06.2020 (poniedziałek) od godziny 13.00-15.00

➡️GRUPA SŁONECZKA i JEŻYKI :
23.06.2020 (wtorek) od godziny 13.00-15.00

Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość ♥️

UWAGA RODZICE

Organizacja pracy przedszkola w wakacje

W trosce o zapewnienie bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu w czasie trwającej epidemii, w okresie wakacji została zmieniona organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W związku z powyższym informujemy, że nasze przedszkole będzie czynne od 01-31.07. 2020r. oraz od 17 – 31.08.2020r. dla dzieci obojga rodziców pracujących.

Przerwa techniczna (03.- 14.08.2020r.)

Aby zgłosić dziecko do opieki stacjonarnej w czasie wakacji należy zapoznać się z regulaminem, procedurami, wypełniony wniosek i oświadczenie dostarczyć w wyznaczonym terminie do przedszkola.

WNIOSEK-ZGŁOSZENIE-DZIECKA-ZAŁĄCZNIK-NE-2.pdf

REGULAMIN-STACJONARNEJ-OPIEKI-W-LIPCU-I-SIERPNIU-2020-1.pdf

OŚWIADCZENIE-RODZICA-ZAŁĄCZNIK-NR-3-1.pdf

PROCEDURA-ORGANIZ.-ZAŁ-NR-1.pdf

Przypominamy, że Rodzice, którzy chcą przyprowadzić dziecko do przedszkola od poniedziałku (08.06.2020) najpóźniej do piątku do godziny 9.00 muszą to zgłosić i pamiętać o pobraniu dokumentów ze strony przedszkola, które uzupełnione najeży przesłać mailowo na adres przedszkola prz_lig@o2.pl bądź wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na bramce.

  1. Od dnia 25.05.2020r  w Przedszkolu Publicznym w Ligocie prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Zarządzenie nr 88/20 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 5 maja 2020 r
  2. Ze względu na sytuację epidemiczną zostaje ograniczona ilość i liczebność grup.
  3. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 15.30
  4. Potwierdzeniem chęci przyprowadzenia dziecka  jest:
  5. złożenie przez rodzica /opiekuna prawnego oświadczenia (załącznik nr 1), zgłoszenie do stacjonarnej opieki (załącznik nr 2)
  6. zapoznanie się z obowiązującymi procedurami
  7. Zgłoszenia należy dokonać do 21.05.2020 do godz.14.00
  8. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Dyrektor placówki po przeanalizowaniu oświadczeń Rodziców zgłaszających dziecko ( zgłoszenia przyjmowane są mailowo).
  9. Kontakty rodzica z dyrektorem, nauczycielem mogą odbywać się  telefonicznie, mailowo lub w uzasadnionych przypadkach osobiście  z uwzględnieniem reżimu sanitarnego( maseczki, odległość 2 metry).

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo do korzystania z opieki przedszkolnej mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz dzieci rodziców pracujących. Dyrektor w razie wątpliwości może zażądać aktualnego zaświadczenia od pracodawcy.

Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do stacjonarnej opieki

Załącznik nr 3 – Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Załącznik nr 4 – Procedura organizacji opieki w przedszkolu

Załącznik nr 5 – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

UWAGA!

Burmistrz Czechowic-Dziedzic podjął decyzję o przesunięciu planowego otwarcia czechowickiego żłobka i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych o kolejny tydzień.

Placówki te zostaną otwarte najwcześniej 25 maja.”.

Informujemy, że do 15. 05. 2020 przedszkole nie zostanie uruchomione.

W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie informujemy, że CHĘTNI Rodzice, którzy chcą odebrać podręczniki oraz gotowość szkolną (dotyczy dzieci 6- letnich, które od września rozpoczną naukę w szkole) proszeni są o zgłoszenie się do naszej placówki w wyznaczonych dniach:

  • GRUPA PSZCZÓŁKI ( wychowawca Pani Barbara Skrężna i Pani Agnieszka Zmełty) -8 maj (piątek) od 9.00-12.00

*GRUPA SÓWKI (wychowawca Pani Jolanta Żmuda i Pani Dorota Biernatek)-11 maj (poniedziałek) od 9.00-12.00

*GRUPA SŁONECZKA (wychowawca Pani Patrycja Drobik i Pani Katarzyna Wilczek) -12 maj (wtorek) od 9.00-12.00

W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z kancelarią przedszkola
Tel . 601 195 148 lub 601 195 265

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie😊

Informacja

Informujemy, że do końca tygodnia przedszkole nie zostanie uruchomione. O dalszych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej stronie przedszkolnej w zakładce „aktualności”.

W związku z pandemią 24 kwietnia rząd przedłużył zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków do 24 maja. W dniu dzisiejszym (28.04.2020) rząd przekazał informację na temat drugiego etapu znoszenia restrykcji wprowadzonych w ramach walki z epidemią koronawirusa dotyczącą możliwości zapewnienia opieki dzieciom obojga rodziców pracujących w  przedszkolach i żłobkach od 6 maja br,
Decyzje o otwarciu będą podejmowane przez organy założycielskie – Gminy.
W związku z tym prosimy Rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, w którym zapewniona będzie jedynie opieka opiekuńczo-wychowawcza o wnikliwe przemyślenie sytuacji i zgłoszenie potrzeby opieki nad dzieckiem przez przedszkole. Proszę także określić potrzebę wymiaru czasu (godziny od do) sprawowania opieki przez przedszkole.  Samo zgłoszenie potrzeby nie jest gwarantem przyjęcia dziecka . Dopiero po ustaleniu reżimu sanitarnego będą podejmowane kolejne decyzje, o czym będziecie Państwo informowani. Także o terminie uruchomienia opieki dla dzieci przez przedszkole.
Zasady funkcjonowania placówki w tej szczególnej sytuacji zostaną określone przez Organ prowadzący i Sanepid.
Informację zwrotną o treści: Informuję, że jestem zainteresowana/y opieką przedszkola mojego dziecka ………………………………….. w godz. od …….do
proszę przekazać w terminie do 4.05.2020 r. do godz.9.00 (telefonicznie 601 195 148, smsem lub e-mailowo prz_lig@o2.pl

Szanowni Państwo
Jeżeli Państwa dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 i chcecie złożyć oświadczenie prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podanymi numerami, gdzie udzielone zostaną wszelkie informacje
32 215 70 60
601 195 148
601 195 265
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie

Informacja o pracy placówek oświatowych w Gminie Czechowice -Dziedzice w kontekście zagrożenia korona wirusem

Na podstawie decyzji Premiera RP oraz Zarządzania Burmistrza Czechowic- Dziedzic odwołuje się z dniem 12.03.2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne, we wszystkich przedszkolach dla, których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice -Dziedzice. Zawieszenie zajęć obowiązuje do dnia 27.03.2020 r.
W wyjątkowych przypadkach 12, 13.03.2020 r. uruchomione zostaną dyżury w przedszkolach.
Prosimy Rodziców aby w okresie zamknięcia placówek oświatowych dzieci pozostały w domach i nie kontaktowały się z innymi dziećmi. Dzieci powinny unikać wszelkiego przemieszczania się i wychodzenia na zewnątrz.

Dzień otwarty w grupach maluszków

Serdecznie zapraszamy Rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się 29.10.2019 roku o godzinie 10. W tym szczególnym dniu będą mieli Państwo okazję wziąć udział w zajęciach i wspólnej zabawie ze swoimi pociechami 😊❤


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *